1.3. Ġobnijiet, butir u sostituti tal-butir, prodotti oħra mill-ħalib. (2016-01-26)
1.3. Ġobnijiet, butir u sostituti tal-butir, prodotti oħra mill-ħalib. (2016-01-15)

- Butir u sostituti tal-butir.

- Ġobnijiet.

- Prodotti mill-ħalib.

- Marġerina.

- Ġobnijiet, butir u sostituti tal-butir, prodotti oħra mill-ħalib.

- Butir.

- Tiżjin tal-butir.

- Sostituti tal-butir.

- Oġġetti ta' l-ikel tal-ġobon.

- Oġġetti ta' l-ikel mill-prodotti tal-ħalib.

- Sostituti tal-prodotti tal-ħalib.

- Bziezen bil-bajd.

- Oġġetti ta' l-ikel tal-margarina.

- Froġiet.

- Butir f'biċċiet żgħar.

- Kubi tal-ħalib.