- Strumenti għat-tirqim tal-ħaxix.

- Magni tal-agrikoltura.

- Għażżieqi tal-patata.

- Magni tad-dris.

- Magni li jagħżqu.

- Magni li jissusaw.

- Mħaret.

- Tagħmir li jifrex il-ġir.

- Magni li jaqtgħu l-ħuxlief.

- Magni li jaqtgħu n-naħa ta’ fuq tal-uċuħ bl-għeruq.

- Firxaturi tal-fertilliżant.

- Tagħmir li jifrex id-demel.

- Magni li jneħħu l-ġebel minn mal-pjanti għal qamħ.

- Magni li jnixxfu bil-fwar.

- Magni li jaqilbu u jifirxu l-ħuxlief.

- Magni tal-ħsad.

- Fumigaturi għat-trattament tal-pjanti.

- Nixxiefa tal-qamħ.

- Separaturi tal-qamħ.

- Xfafar li jaqtgħu l-karfa.

- Qtugħ il-karfa.

- Xatbiet għat0tixtib tar-raba’.

- Xfafar tas-sikka tal-moħriet.

- Kultivaturi (msewqa -).

- Magni li jxettlu.

- Xatbiet.

- Tagħmir ta’ puntura.

- Rombli (tal-art).

- Magni li jqaċċtu l-ħaxix ħażin.

- Magni li joborxu wiċċ l-art.

- Magni taż-żrigħ.

- Sikek tal-moħriet.

- Magni li jiffumigaw bil-kubrit.

- Tagħmir li jiġbed il-ħalib mill-bhejjem.

- Magni li jqattgħu l-għeruq.

- Magni għat-trattament kimiku tas-siġar.

- Tagħmir biex terfa’ (Pitravi-).

- Imħaret tad-dwieli.

- Magni li jorbtu u jaħsdu.

- Pressa tal-magħlef.

- Magna tal-qtugħ tal-ħaxix għall-lôn.

- Arjaturi tal-lôn.

- Magni li jaħsdu u jorbtu.

- Magni taż-żrigħ.

- Dożaturi tas-siġar.

- Magni robotiċi li jqattgħu l-ħaxix tal-lôn.

- Tagħmir awtomatiku għat-tisqija.

- Magna tal-qtugħ tal-ħaxix għall-lôn (parti minn -).

- Dożaturi tas-siġar (parti minn -).

- Magni tal-agrikoltura (parti minn -).

- Xatbiet għat0tixtib tar-raba’ (parti minn -).

- Magni tal-agrikoltura.

- Kisi għal magni agrikoli.

- Kultivaturi [agrikoltura].

- Nixxiefa [agrikoltura].

- Umdaturi [agrikoltura].

- Separaturi [agrikoltura].

- Strumenti li jżommu s-sħana [agrikoltura].

- Magni li jagħtu l-ilma (Robotiċi - ) [agrikoltura].

- Magni li jagħtu l-ilma [agrikoltura].

- Kisi li jgħatti l-magni li jqattgħu l-veġetazzjoni.

- Kaxxi għall-apparat użat għat-trattament tal-ħamrija.

- Tagħmir għat-tkabbir tal-pjanti.

- Magni għall-qtugħ tal-ħaxix fil-lôn.

- Tagħmir tal-agrikoltura.

- Kontenituri għall-kompostaġġ.

- Kultivaturi.

- Għodda għall-ġbir tal-ħsad.

- Magni għall-qtugħ tal-ħaxix fil-lôn.

- Kaxxi fejn jerfgħu ż-żreieragħ.

- Tagħmir li jisprejja għat-trattament ta' koltivazzjonijiet agrikoli.

- Diffużur.

- Impjanti ta' trattament bil-fwar.

- Magni tal-ħrit u d-dris.

- Imballatriċi.