- Armi li jitqegħdu fil-ġenb.

- Bajunetti.

- Bumerangs.

- Il-ponot tal-fjurett fl-iskerma.

- Egħkiesi tar-ram.

- Xwabel.

- Fjuretti ta' l-iskerma.

- Lembubi qosra.

- Sabres.

- Arma li titfa n-nar.

- Labardi/lanzi.

- Bajunetti (parti minn -).

- Xeħħieta.

- Armi.