- Akkwarji.

- Tilari biex jonsbu r-reġina tan-naħal.

- Gaġeġ għal annimali.

- Gaġeġ tal-fniek.

- Tagħmir biex tirrestrinġi it-tajr.

- Maqjel.

- Ġarar tan-naħal.

- Duqqajs.

- Terrarji.

- Guvi.

- Djar ta’ l-għasafar.

- Reċipjenti għat-trobijja tar-reġina tan-naħħal.

- Marqad tal-klieb.

- Gaġeġ ta’ l-għasafar.

- Tankijiet għat-trobbija tal-hut.

- Kontenituri għat-trasport ta' l-annimali.

- Maqjel, gaġeġ, marqad tal-klieb, u oġġetti simili biex jistkennu l-annimali.

- Djar ta? L-annimali.

- Postijiet ta?Kenn għall-annimali.

- Gaġeġ.

- Sistemi ta? Stekkati għall-annimali.

- Xatbiet għall-annimali.

- Postijiet fejn jinżammu l-klieb.

- Formikarji.

- Gaġeġ tat-tiġieġ.

- Tagħmir li jintuża f'bini fejn jinsabu l-annimali.

- Skrins għal gaġeġ ta' l-għasafar.

- Dar ta' l-injam għat-tmiegħ ta' l-għasafar.

- Gaġeġ għal fniek ta' l-indi.

- Djar ta' l-insetti.

- Allevamenti tal-molluski.

- Qiegħ ta' gabjetta għat-tajr.

- Kaxxi għal bejtiet.

- Xkaffar għal gaġeġ li jżommu fihom annimali tal-laboratorju.

- Kaxxi għat-trasport ta' l-annimali.