24.2. Strumenti mediċi, strumenti u għodod għal użu fil-laboratorju. (2016-02-15)
24.2. Strumenti mediċi, strumenti u għodod għal użu fil-laboratorju. (2016-02-15)
24.2. Strumenti mediċi, strumenti u għodod għal użu fil-laboratorju. (2016-02-15)
24.2. Strumenti mediċi, strumenti u għodod għal użu fil-laboratorju. (2016-02-15)
24.2. Strumenti mediċi, strumenti u għodod għal użu fil-laboratorju. (2016-02-15)
24.2. Strumenti mediċi, strumenti u għodod għal użu fil-laboratorju. (2016-02-15)

- Tagħmir ta' l-ilma għall-injezzjonijiet.

- Strumenti li jwessgħu l-vażi tal-ġisem.

- Labar (ipodermiċi).

- Labar għal skopijiet mediċi.

- Storti.

- (Tagħmir biex jinżamm) il-ħalq miftuħ.

- Tubi ta' l-injezzjoni.

- Strumenti kirurġiċi.

- Qattara għal skopijiet mediku jew tal-laboratorju.

- Skieken għal skopijiet kirurġiċi.

- Grigjoli.

- Curettes.

- Ċistoskopji.

- Forċipi dentali.

- Strumenti dentali.

- Msiħ għat-teħid ta' mukus mit-tbajja.

- Żenuni tas-siringa.

- Tubi tat-testijiet.

- Forċipi.

- Gastroskopji.

- Injetturi mediċi.

- Strumenti ta' l-ikkastrar.

- Laboratorji (Strumenti u għodda mħaddma bl-idejn tal-).

- Lanzetti.

- Laringoskopji.

- Strumenti mediċi (mħaddma bl-idejn).

- Strumenti mediċi.

- Mirja għat-tobba u dentisti.

- Pipetti.

- Flixken ta' tlaħliħ.

- (Tagħmir biex jieħu) l-kampjuni tad-demm.

- Ritratturi.

- Skarpelli.

- Siringi (mediċi).

- Sufuni tal-laboratorju.

- Sondi mediċi.

- Spatuli (tad-dentisti).

- Spekula.

- Sfigmometri.

- Stetoskopji.

- Tubi għat-taqtir.

- Termokawterji mediċi.

- Trapani.

- Trokars.

- Awrinometri.

- Katini għal baqar li qed iwelldu.

- Tagħmir li jaqla s-snien.

- Sannana tad-dentisti.

- Tagħmir għat-tindif tal-widnejn.

- Maskri ta' l-ossiġenu.

- Klampi emostatiċi.

- Srieraq għal skopijiet kirurġiċi.

- (Tagħmir biex ikejjel) ir-rata ta' sedimentazzjoni tad-demm.

- Siringi tal-widnejn.

- Coils li jiffriskaw.

- Tagħmir li jkejjel il-pressjoni tad-demm.

- Pompi tas-sider għal ommijiet li jreddgħu.

- Oġġetti tal-ħġieġ tal-laboratorju.

- Affarijiet tal-ħġieġ immarkati bil-gradi tal-kejl.

- Klipps għal skopijiet kirurġiċi.

- (Tagħmir u stallazzjonijiet għad-) Dijanjosi (medika jew tal-laboratorju).

- Qattiegħa għal użu kirurġiku.

- Strumenti ta' l-akupuntura.

- Mehrież (għal laboratorji).

- Labar għall-akupuntura.

- Gerriefa tal-gua sha.

- Strumenti ta’ moxibustion.

- Kannuli.

- Tagħmir tad-distillazzjoni.

- Endoskopji.

- Maskri tal-wiċċ.

- Stapils kirurġiċi.

- Fjali.

- Ritratturi tal-ferita.

- (Tagħmir u stallazzjonijiet għad-) Dijanjosi (medika jew tal-laboratorju) (parti minn -).

- Strippi tat-testijiet għal skopijiet medikali jew tal-laboratorju.

- Pipetti (parti minn -).

- Strumenti mediċi (parti minn -).

- Strumenti mediċi (parti minn -).

- Strumenti kirurġiċi (parti minn -).

- Kateters.

- Siringi ipodermiċi.

- Strumenti mediċi, strumenti u għodda għal użu fil-laboratorju.

- Plakek ta' stabilizzazzjoni u ta' gwida għall-immarkar u l-ħruġ tal-forma tas-snien tal-gdim.

- Strumenti elettroniċi bħala aċċessorji.

- Appart għall-attwazzjoni ta' tagħmir mediku bil-lanzetti.

- Indikaturi għal strumenti ta' ftuħ b'lanzetti multipli.

- Skrataċ b'ħafna lanzetti għal tagħmir mediku bil-lanzetti.

- defibrillaturi esterni awtomatiċi.

- Defibrillaturi esterni.

- Estratturi.

- Strumenti biex jiġi injettat xi ħaġa.

- Stejplers [mediċi].

- Kontenituri għal blenders.

- Kontenitur għal pompa tas-sider.

- Settijiet tal-kannula.

- Settijet tal-knnula li jikkonsistu f'kannuli u trocars.

- Kontenituri għall-ispekula tal-vaġina.

- Strumenti kirurġiċi.

- Tagħmir għall-ittestjar u/jew it-trattament tal-widnejn.

- Apparat għat-trattament ta' gdim ta' nsetti.

- Irrigaturi tal-widnejn.

- Apparat li josserva l-ġilda tal-wiċċ.

- Strumenti għat-twaħħil għal kateters.

- tagħmir ta' iffissar għal tubi (servizzi mediċi).

- Pinzetti.

- Kontenituri għal apparat li jinjetta.

- Irjus għal apparat li jinjetta.

- Morsi għall-użu mediku.

- Strumenti li jkejjlu l-polz.

- Xafts għal strumenti mediċi.

- Stejplers.

- Kojl tal-metall użat f'operazzjonijiet kirurġiċi.

- Tagħmir li jsaħħan għall-istetoskopji.

- Drivers għas-siringi.

- Siringi għall-implantazzjoni ta' mikroċips f'bhejjem.

- Valutazzjoni analitika.

- Qfil għal ċineg anti-spażmodiċi.

- Faxex għal kontra l-ispażmu.

- Apparat għall-ġbir tad-demm.

- Apparat li jkejjel il-livell ta' glukożju fid-demm.

- Boroskopi.

- Reċipjenti għall-effużjoni tal-feriti.

- Slajds għat-testijiet b'reaġenti kimiċi.

- Tagħmir ta' kontroll għall-endoskopji.

- Strumenti dentali.

- Instrumenti (installazzjonijiet) għal użu dentali.

- Siringi dentali.

- Tagħmir għall-iffissar ta' katerers epidurali.

- Manipels odontojatriċi.

- Apparat li jinżamm fl-idejn għal tagħmir mediku tar-radjazzjoni.

- Karretti tal-golf u l-partijiet tagħhom li jinbidlu.

- Injettaturi.

- Tastieri għal pompi ta' l-infużjoni mediċi.

- Maskri għal terapija bl-ajrosol.

- Pompi ta' l-infużjoni mediċi.

- Għodda mediċi.

- Adapters tal-ħalq.

- Klampi multipli għal oġġetti tal-ħġieġ tal-laboratorju u reċipjenti għar-reazzjonijiet.

- Strumenti li jiftħu l-imnifsejn.

- Sistemi nażali.

- Tagħmir għat-tilqim nażali.

- Konnetturi għall-imħat orali/nażali.

- Apparat għar-retenzjoni ta' l-ostetriċi.

- Set ta' għodda għal użu dentali, li jitwaħħlu f'manku wieħed biss.

- Strumenti kirurġiċi.

- Siringi.

- Strumenti terapewtiċi.

- Tagħmir protettiv għas-siringi (jevitaw brix jew ksur ta' tagħmir mediku).

- Sondi vaġinali ta' l-istimulazzjoni.

- Valvs għal terapija bl-ajrosol.

- Bażijiet artikolari ta' mudelli f'forma ta' ħnejja tas-snien.

- Pompi tas-sider.

- Konetturi għall-kateters.

- Klipps tat-tpinġija.

- Pinzetti għal bijospiji.

- Tnaljetti għal mikro kirurġija oftalmoloġika.

- Mankijiet ta' kontroll għall-pompi li jiġbdu l-ħalib.

- Defribrillaturi.

- Bażijiet artikolari ta' mudelli tas-snien.

- Tagħmir għal-lokalizzazzjoni ta' pins għal magni ta' mmudellar tal-forma dentali.

- Tubi għall-aspirazzjoni dentali.

- Apparat għat-tpoġġija ta' kannuli fil-vini/arterji.

- Kappa tal-bottijiet ta' l-isprej.

- Pompi tas-sider għal ommijiet li jreddgħu.

- Mankijiet għal strumenti kirurġiċi.

- Maskri ta' l-imnieħer.

- Tagħmir li jista' jitpoġġa sabiex jagħti aċċess għas-sistema venuża ċentrali.

- Gwidi ta' inserzjoni (spatulas).

- Platti tad-drenaġġ tal-metall.

- Mikromanipulaturi għal kirurġija ta' l-għajnejn.

- Blenders.

- Forom għal materjal dentali.

- Tagħmir għall-ġbid lura tal-ħalq.

- Apparat għad-diżarmonija dentali.

- Oftalmoskopji.

- Bażijiet ta' mudelli ta' snien wieħed kontra l-ieħor.

- Għodda għat-tneħħija ta' parassiti.

- Partijiet kostitutivi ta' plagg għal tubi ta' inseminazzjoni artifiċjali.

- Apparat għall-qari ta' testijiet għat-tqala.

- Strippa ta' testijiet għat-tqala.

- Protoskopju.

- Tagħmir għall-iproċessar mill-ġdid.

- Kaxetti għal labar ipodermiċi.

- Stimulaturi.

- Drappijiet kirurġiċi.

- Apparat bħal gażażi għat-teħid tal-medikamenti.

- Strumenti għat-twessigħ ta' tubi u kavitajiet tat-tibja.

- Tagħmir għat-taħriġ ta' l-ilsien.

- Buttuna ta' trakeotomija.

- Klips ta' sondi ultrasoniċi.

- Probi ultrasoniċi.

- Adapters għal kunjetti.

- Kitts ta' analiżi.

- Sistemi ta' applikazzjoni għal materjal dentali u mediku.

- Apparat għall-monitoraġġ tas-sider.

- Colony counters.

- Lampi għall-kura tas-snien.

- Pompi tas-sukkjar mediċi.

- Tagħmir tas-sigurtà għal-labar.

- Applikaturi għal-ovuli.

- Gejġijiet tal-pressjoni.

- Reatturi.

- Sfigomomanometri.

- It-tubi tas-siringi.

- Pompi tas-siringi.

- Tagħmir terapewtiku.

- Tubi tat-trakeostomija.

- Kontenituri tad-demm.

- Ċitometri.

- Ċipps tal-kanalizzazzjoni tal-microflow.

- Bċejjeċ tal-ħalq.

- Aspiraturi nażali.

- Nebulizzaturi.

- Rokketti għal-labar.

- Tagħmir għas-sadd.

- Osteotomi.

- Plejts b'ħafna toqob għal PCR.

- Sapporti tar-reaġent.

- Apparat respiratorju.

- Xfafar ta' skieken kirurġiċi.

- Tagħmir għall-ittestjar u l-ġabra.

- Strumenti li jittestjaw is-sistema vaskulari.

- Strumenti ta' mediċina veterinarja.